Byarna

Hur hitta hit?

Ta väg 45  från Sorsele eller Arvidsjaur , i Slagnäs sväng av norrut mot Arjeplog , nu åker du på ”miljonvägen”.

Efter ca 9 km ser du en gul skylt Sjulnäs .

IMG_3461

Sväng av till höger på grusvägen.  Första gården har en bastu som fått priset ”Årets bastu 2009” lämpligt nog samma år som Slagnäs fick utmärkelsen ”Årets by i Norrbotten”

IMG_4731

När du kommer ner till vattnet är du vid Lillviken och den vackra udden heter Lilludden,  vägen viker nu norrut och här finns stugorna Aspeboda och några mindre nedlagda jordbruk.

IMG_3825

När den raka vägen närmar sig sitt slut har byn övergått till Grannäs och här slutar grusvägen och vi är åter på asfalten.

IMG_0770

Fortsätter vi norrut ca 500m finns Strömholm, här leder en slingrande grusväg ut på själva holmen och härifrån kan man ta sig till Bergnäsälvens utlopp .

IMG_0671

Byarna ligger vid sjön Naustajaures stränder. Sjön är en del av Skellefteälvens flöde och ligger strax under de tre stora sjöarna Storavan , Uddjaure och Hornavan.

IMG_3727

 

Lite mer information om byavägen

Väg 1276 Grannäs — Sjulnäs
Kommun: Arjeplog
Vägnummer: 1276
Vägtyp: enskild med statsbidrag
Väglängd: 1800m
Vägbredd: 4,6 m
Slityta: grus
Grupp: 2

Vägbeskrivning:

Vägen genom byarna Sjulnäs och Grannäs har ett för äldre 
vägar karaktäristiskt läge uppe på höjden och mellan 
bebyggelsen och slättermarken. Den har bitvis en ganska 
hög vägbank och diken, men är måttligt bred. 
Vägen har mötesplatser med en äldre typ av mötesplatsskyltar 
och bjuder på fina utblickar mot sjön Naustajaure och det 
öppna landskapet med lador. 

Sjulnäs är Arjeplogs kommuns största jordbruksby och har 
varit så under lång tid. Bebyggelsen är blandad. 
De äldre gärdarna avviker genom sin storlek från 
kommunen i övrigt, och påminner mer om kustbyarnas 
bebyggelse. Det finns även ett relativt stort inslag 
modernare fritidshus. Vägbelysning i form av 
trästolpar med moderna armaturer. 

Motiv och bevarandevärde:
Väg med karaktäristiskt läge i kulturlandskapet. 
Omgivande miljö är relativt välbevarad, både vad 
beträffar jordbruksmark och byggnadsbestånd.

Rekommendationer:

Vägen bör ej breddas, dras om eller beläggas. 
Dika försiktigt och undvik att höja vägbanken ytterligare.
Bevara mötesplatser och underhåll befintliga 
mötesplatsskyltar. Belysningsstolparna bör, 
så längt det är möjligt, vara i trä och gärna 
med kulturhistoriskt anpassad armatur.

Kommentera